Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe STAGAL jest przedsiębiorstwem prywatnym. Powstało 1 października 1993r. na bazie Wydziału Powłok Ochronnych Zakładów Wytwórczych Wysokiego Napięcia "ZWAR" Zakład nr 3 w Lęborku. Przejęło 30 letnie tradycje techniczne tego zakładu.

Od początku istnienia firmy działalność podstawową stanowiły usługi nakładania powłok galwanicznych: cynkowych, srebrnych, miedzianych.

Przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie produkcji drutów topikowych do wkładek bezpiecznikowych wysokiego napięcia oraz chemicznych laboratoryjnych badań procesów galwanicznych.
Powyższy profil działalności od 23-01-1997 jest objęty Systemem Zarządzania Jakości opartym o wymagania normy ISO 9001:2000.

Terminowość i wysoka jakość świadczonych usług w naturalny sposób prowadziły do ustalenia znaczącej roli na rynku tego rodzaju zakładów.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe STAGAL w latach 1994- 1997 zostało w znaczący sposób zmodernizowane w zakresie pomieszczeń, urządzeń produkcyjnych oraz zaplecza socjalnego. Osiągnięto znaczny postęp w zakresie ochrony środowiska.

Posiadamy maszyny, urządzenia i zaplecze laboratoryjne pozwalające wykonywać usługi w założonym profilu działania z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska.